Sử ký FPT: Quê hương thứ hai

Trước giờ trong cuộc sống, tôi vẫn tin vào hai chữ “cơ duyên”. Những con người ta gặp gỡ và quen biết, những mảnh đất ta đi qua và ở lại, những công việc ta trải qua và gắn bó, đều được cỗ máy tạo hóa sắp xếp bởi chữ “duyên”.

Sử ký FPT: Chú Thành

Có lẽ khi nhắc đến ông chú quốc dân của FPS không ai là không biết đến chú Thành. Mức độ nổi tiếng của chú phải ngang ngửa Tổng giám đốc FPS.

1 2 3 4 5