Tuân thủ kỷ luật lãnh đạo phải làm gương

Để hình thành và duy trì tính tuân thủ ở một doanh nghiệp, lãnh đạo làm gương chính là yếu tố quyết định then chốt. Sẽ không có một cán bộ nào tuân thủ quy định của công ty khi lãnh đạo của họ lại không thực hiện làm gương. 

Cup 13/9 miền Trung 2019: Cuộc đua kỳ thú

Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, các đội bóng lớn tại Cup 13/9 miền Trung như Synnex FPT, FPT Software, FPT Retail hay FPT Telecom đều sẽ có những thay đổi lớn, hứa hẹn một cuộc đua đầy thú vị.

1 2 3