Canteen FPT Massda xuống cấp trầm trọng

Chị Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Phòng phát triển hạ tầng FPT Software Đà Nẵng, thừa nhận canteen tòa nhà Massda xuống cấp và đơn vị đã có kế hoạch cải thiện để đảm bảo vệ sinh cho CBNV.

UBND TP Đà Nẵng thống nhất lộ trình đào tạo tiếng Nhật

"Tiếng Nhật phải được đẩy mạnh đào tạo tại các trường đại học, cao đẳng cho sinh viên công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để hướng tới thị trường tiềm năng Nhật Bản. FPT cần có kế hoạch hay đúng hơn là một cam kết rõ ràng về lộ trình tuyển dụng để công bố rộng rãi trên truyền thông đại chúng”, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhấn mạnh.