Đại lễ 13/9: Bản giao hưởng 30 năm FPT mang tên ‘Sống’

“Sống” là chương trình nghệ thuật đặc biệt đánh dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển của FPT. Ra đời với hai bàn tay trắng, nhưng với khát vọng, niềm tin, trí tuệ cùng tinh thần tiên phong, FPT đã trở thành công ty tin học lớn nhất Việt Nam và đang vững bước trên con đường toàn cầu hóa.