Ngày đăng ký Tên kỷ lục Đơn vị đo Kết quả Người đại diện Đơn vị
 • Tất cả
 • FPT Online
 • FPT Software
 • FPT Retail
 • FPT IS
 • FPT Education
 • Synnex FPT
 • FPT Telecom
 • Sendo
 • FPT HO
 • Khác
Đối tượng
 • Tất cả
 • Cá Nhân
 • Tập Thể
Trạng thái
 • Tất cả
 • Kỷ lục FPT
 • Thử Thách
22/06/2018 ĐỒNG PHỤC FPT ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU NĂM NHẤT năm 20 năm Nguyễn Khắc Thành FPT Education Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 VÒNG BỤNG NHỎ NHẤT NAM cm 67cm Nguyễn Thanh Phúc Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 BÀN CHÂN NGẮN NHẤT NỮ cm 20,5cm Nguyễn Đặng Bình An Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 CỔ TAY NHỎ NHẤT NỮ cm 13cm Nguyễn Hải Minh Trâm Synnex FPT Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 TÓC DÀI NHẤT NỮ cm 69,2cm Phan Nguyệt Yến Linh Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 BÀN CHÂN DÀI NHẤT NAM cm 28cm Nguyễn Quang Nghị Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 GĂNG TAY DÀI NHẤT NAM cm 25cm Nguyễn Quang Nghị Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 NGÓN TAY DÀI NHẤT NAM cm 9cm Nguyễn Quang Nghị Synnex FPT Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 SẢI TAY DÀI NHẤT NAM cm 188 cm Nguyễn Quang Nghị Synnex FPT Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 VÒNG BỤNG NHỎ NHẤT NAM cm 63cm Dương Thượng Quân FPT Telecom Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 VÒNG BỤNG TO NHẤT NAM cm 131cm Phạm Trọng Nghĩa FPT Telecom Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 HÍT ĐẤT NAM Cái 118 Trần Quang Thái FPT Telecom Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 BẬT XA TẠI CHỖ NAM cm 280cm Lư Bàng FPT Telecom Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 VÒNG BỤNG NHỎ NHẤT NAM cm 65cm Lâm Trường Hải FPT Telecom Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 CỔ TAY NHỎ NHẤT NAM cm 15cm Lâm Trường Hải FPT Telecom Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 XOẠC CHÂN NAM cm 217cm Lý Thái Bảo FPT Software Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 HÍT ĐẤT NAM Cái 44 Nguyễn Hồng Vạn FPT IS Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 XOẠC CHÂN NAM cm 2m165 TấnNV18 FPT Education Cá nhân Kỷ lục FPT
13/07/2018 XOẠC CHÂN NỮ cm 1m99 ThuanNT12 FPT Education Cá nhân Thử Thách
13/07/2018 VÒNG MÔNG TO NHẤT NAM cm 135,5cm Vũ Trịnh Ngọc Tuấn FPT Software Cá nhân Thử Thách

1 2 3 4 5